Product Configuratoren

Product Configuratoren

Sinds 2011 maakt Cadkunde slimme configurabele modellen die gebruikt kunnen worden voor Configure To Order.

Wat zijn product configuratoren

Product configuratoren zijn samenstellingen van uw machines/producten die door middel van een keuze formulier aanpasbaar is. Laten wij een transportband als voorbeeld nemen

Stel dat u hier elk jaar vijftig stuks van produceert, maar toch op elk project net weer in een iets andere configuratie. Bijvoorbeeld:

Breedte: 400, 600, 800, 1000mm
Lengte: 1m, 1,5m, 2m, 2,5m
Helling: 15°, 20°, 25°, 30°

Deze 3 parameters zorgen al voor 4x4x4 = 64 varianten.

Als u elk model moet onderhouden dan heeft u meer werk aan de standaardisatie dan dat het oplevert. Met meer klantopties gaat het aantal opties exponentieel omhoog. Stel je voegt hier nog keuze uit RVS of staal bij en 3 type motoren dan is het ineens: 64x2x3 = 384 mogelijke combinaties!

Het is gewoon niet mogelijk om deze allemaal uit te werken. Dit kost vele manjaren! Wanneer men eindelijk klaar is is het product waarschijnlijk al verouderd. Om deze producten te standaardiseren heb je product configuratoren nodig.

Product configuratoren zijn complexe modellen met een keuze menu. Alle varianten van een product zijn in één model ondervangen. Voor elk nieuw project kopieert men de standaard, en kiest dan met het formulier de juiste configuratie.

Product configuratoren zijn niet eenvoudig te maken. Ze vereisen specialistische kennis. Niet omdat het koppelen van parameters zo moeilijk is, maar wel om dit overzichtelijk te doen. Het stranden in een te complex model, waar men later niet meer van weet hoe zij deze moeten aanpassen is één van de vele valkuilen.

Overzicht behouden

De kunst van het maken van configurabele modellen is zorgen voor overzicht en structuur. Hieronder een schematische weergave van een product configurator zoals ze helaas iets te vaak worden gemaakt. Het model wordt aangestuurd door de ‘Form’ maar vervolgens door ilogic code doorheen het hele model worden er allemaal aanpassingen gedaan (pijlen)

Cadkunde heeft een systematische werkwijze die zorgt dat het koppelen van parameters gestroomlijnd en overzichtelijk gebeurd. iLogic code wordt zo min mogelijk gebruikt. Te veel code maakt het model complex voor andere engineers om nog aanpassingen te maken.

Schematische weergave van een door Cadkunde gemaakte product configurator. Het model wordt van boven af aangestuurd (Form) en van onderaf parametrisch opgebouwd.

Levensloop van configuratoren

Product configuratoren worden helaas niet altijd goed onderhouden. Dit komt omdat bedrijven vaak een budget vrijmaken voor een “standaardisatie-slag”, waarbij alleen wordt gekeken naar het maken van de configurator.

Het is belangrijk dat product configuratoren worden onderhouden.

Producten zijn continu onderhevig aan verandering. Verbeteringen, nieuwe leveranciers, ontwikkeling houd nooit op. Eigenlijk is een product configurator nooit ‘af’. Wanneer een configurator gebruikt wordt op een project hoort er een terugkoppeling plaats te vinden, zodat deze altijd actueel blijft voor toekomstige projecten. Zo hou je product configurator up-to-date en bemoedig je iedereen om de configurator te blijven gebruiken.

Demonstratie

Wilt u eens een goed opgebouwde product configurator live in actie zien? Wij komen graag langs voor een demonstratie van één van onze projecten.

Hieronder een aantal voorbeelden van door Cadkunde gemaakte configure to order modellen. Omdat configurabele modellen vaak vertrouwelijke informatie bevatten kunnen wij helaas maar een beperkt aantal voorbeelden tonen:


Wilt u tijd besparen en uw foutmarge verlagen?

Neem gerust een vrijblijvend contact met ons op! Samen zoeken wij uit wat voor u de beste oplossing is.

Trots op onze klanten:
Bekijk onze success cases