Referenties

SMI Groep

Onder SMI Groep vallen een aantal bedrijven die met Inventor werken. Te noemen: Hydromar, Swissway, Cramm en SMI Dokkum. Al deze bedrijven hebben hun eigen oorsprong en werkwijze ontwikkeld door de jaren heen. Nu men allemaal samenwerkt, is het belangrijk dat er eenduid komt in de onderhoeken, gebruikte iProperties en templates. Aan Cadkunde de taak om de CAD werkomgeving te optimaliseren

Standaard traject van CAD Optimalisatie

Werkomgeving CAD / PDM / ERP

Allereerst werd er een audit rapport geschreven met mogelijke verbeterpunten voor SMI Groep. Hieruit kwam een groot aantal punten naar voren die vooral te maken hadden met de samenwerking tussen de bedrijven. SMI Dokkum doet bijvoorbeeld al het frees en draaiwerk van de overige bedrijven. Om deze samenwerking te verbeteren is Vault geïntroduceerd en de templates en styles voor alle bedrijven gelijkgetrokken. Dit was een uitdagend proces omdat ieder bedrijf zijn eigen visie en historie had.

Bibliotheken / Standaard onderdelen

Eenheid in werkwijze van de bedrijven was belangrijk, maar ook de content center, standaard onderdelen en materiaalnamen werden gelijkgetrokken.

Werkwijze en kennis engineers

Eigenlijk was de kennis van engineers bijzonder hoog. De modellen waren goed opgezet, en men deed ook al aan skeletmodelleren (Configure To Order) op projecten. Kennis van Vault ontbrak echter nog. Dit zorgde vooral in het begin veel weerstand, omdat projecten overzetten naar de Vault met de nieuwe templates en iproperties (die gelijkgetrokken waren voor alle bedrijven) veel tijd kostten. Men zag dus alleen het extra werk en nog niet de voordelen. Echter zijn de bedrijven inmiddels meer dan een jaar actief in Vault en is men erg tevreden met de keuze om hierin te werken. Hoewel de overstap extra tijd kostte, ziet men dat zich dat nu terugverdient wanneer men een project kopieert met de actie ‘copy design’.

Skeletmodelleren (Configure To Order)

De Golden Gate is een uitklapbare boarding ladder voor luxe jachten.

Deze trap kan verschillen in traptreden, breedte en helling.

Source: Swissway.pro

Automatisering

Voor SMI Groep een unieke toolbar gemaakt voor in Inventor. Deze is dockable zoals de model, vault en ilogic browser.

Dit menu bevat speciaal voor SMI Groep gemaakte automatiseringen en een aantal standaard scripts. De toolbar verschilt per werkomgeving, wanneer men werkt in een part ziet men andere knoppen dan op een drawing.

Met dit menu kunnen engineers veel tijd besparen met standaard handelingen zoals het maken van PDF’s of het maken van een snijfile.


Bekijk ook deze cases

Oplossingen die wij bieden


Wilt u tijd besparen en uw foutmarge verlagen?

Neem gerust een vrijblijvend contact met ons op! Samen zoeken wij uit wat voor u de beste oplossing is.